Dự án được quan tâm nhiều
Đã hoàn thành VICTORY HẠ LONG HOTEL
Đã hoàn thành FULLHOUSE HOTEL
Đã hoàn thành SEOUL HOTEL
Đã hoàn thành HBO BEER CLUB
Đã hoàn thành 1 MINUTE HALONG
Đã hoàn thành PHONG THỦY HONGKONG